[ad_1] Mengambil beasiswa S2 luar negeri kerap dijadikan pilihan oleh lulusan strata 1 alias S1. Menuntut ilmu di jenjang yang lebih tinggi, apalagi di luar negeri, menjadi impian